Presentació de Bones Pràctiques en acompanyament educatiu al Raval

Des del Grup d’Educació Comunitària, a l’inici del curs escolar 2018-2019, es va considerar important visibilitzar les bones pràctiques que s’estan duent a terme en matèria d’acompanyament educatiu al barri, posant el focus en iniciatives adreçades a combatre l’abandonametn escolar prematur del jovent del barri i a facilitar la participació de les famílies en l’educació de l’alumnat (les dues línies en les que s’havia centrat el Diagnòstic de l’Educació al Raval).

Amb aquest objectiu, des d’inicis del 2019, es va fer crida a presentar projectes vigents que hagin demostrat la seva efectivitat en l’acompanyament d’alumnat i les seves famílies al barri. El grup motor del Grup d’Educació ha decidit destacar com a exemples de “Bones pràctiques en acompanyament educatiu al Raval” els següents projectes:

Acompanyament educatiu a infants i joves:

Projectes i iniciatives en les quals les famílies són les protagonistes: