Participació en Consells Escolars de Districte i altres Comissions de treball

Durant el 2018 el Grup d’Educació va participar en dues reunions del Consell Escolar de seguiment de diferents temes, i en una d’específica en relació al Pla Educatiu de Districte pel 2019-2023. A més, des del Consell Escolar de Districte va sorgir l’interès per crear una nova comissió de treball: el Grup de Treball sobre les necessitats i especificitats dels Centres de Màxima Complexitat, de la que se n’ha assumit la copresidència. La comissió de Centres de Màxima Complexitat ha treballat per analitzar quines són actualment i quines haurien de ser les condicions que ha de tenir un centre de màxima complexitat per tal de que l’alumnat i les famílies puguin tenir una atenció adequada a les seves necessitats i que es produeixi una millora en els resultats de les competències bàsiques. A partir d’aquesta anàlisi, s’està elaborant un document basat en les especificitats i dificultats de la realitat quotidiana d’aquesta tipologia de centres que proposés mesures i vies cap a la millora esmentada.

La participació en aquests espais de treball comunitari en educació ha permès una col·laboració més estreta amb l’Àrea d’Educació del Districte de Ciutat Vella, els representants de les AFAS del Districte, del professorat i les direccions, així com poder aportar el coneixement sobre els reptes i recursos del barri del Raval, difondre entre més agents la proposta de participació en la Hackató Educativa, els progressos de la Programació Comunitària en Educació al Raval i participar de la definició de línies estratègiques de cara al Pla Educatiu de Ciutat Vella 2019-2023.