Equip Raval amb el jovent no acompanyat

De gener a juliol del 2019, les 25 organitzacions que formen part del grup motor s’han reunit per tenir un major coneixement del recursos disponibles, augmentar el coneixement entre les persones que hi treballen i generar un debat a l’entorn de possibles actuacions comunitàries. A més, s’ha organitzat una jornada de treball comunitari que va aplegar a 93 persones i que va generar més coneixement a l’entorn de la situació d’aquest jovent, els recursos municipals que hi treballen, bones pràctiques en acompanyament i la generació d’un conjunt de propostes per donar resposta a aquesta situació en tres línies de treball: coordinació entre entitats, vinculació del jovent amb el territori i el veïnat i incidència política.

Més informació sobre l'Equip Raval a: https://www.totraval.org/ca/projectes/equip-raval-amb-el-jovent-migrat-no-acompanyat