Inici » Projectes » Grup d'Educació Comunitària » El Joc de Llegir

El Joc de Llegir

L’Enquesta de Població Activa, publicada a finals de gener de 2022, mostra que l’abandonament escolar prematur ha baixat 2,5 punts en un any a Catalunya i se situa en un 14,8%. La xifra d’abandonament escolar prematur que teníem fins ara (segons dades de 2020) era, a Catalunya, del 17,4% de joves entre 18 i 24 anys que no tenen cap titulació més enllà de l’ESO i que declaren que no estan estudiant. Espanya, amb un 16% de mitjana, es trobava en primera posició a Europa, i Catalunya per sobre de la mitjana espanyola i molt per davant d’altres comunitats autònomes amb indicadors de nivell de vida similars als nostres. Tanmateix, el percentatge d’abandonament escolar prematur d’alumnat estranger dobla el percentatge d’abandonament de l’alumnat autòcton (25,6% i 12,4%, respectivament)*.

I al Raval, segons dades del juliol de 2021 de l'Ajuntament de Barcelona, més de la meitat de l’alumnat té la condició documental d’estranger (52,5% d’alumnat amb nacionalitat diferent de l’espanyola). 

D’altra banda, la competència lectora és clau per l’èxit escolar: una competència lectora baixa compromet l’èxit escolar, les possibilitats d’aprenentatge al llarg de la vida i també la igualtat d’oportunitats. Per això,  el Grup d’Educació Comunitària ha treballat per identificar els projectes que ja treballen al barri per fomentar el gust per la lectura i millorar competències de comprensió i expressió oral i escrita d’infants, joves i famílies del Raval. Aquest és un primer pas per plantejar futures accions comunitàries que contribueixin a la millora de les competències lingüístiques entre infants, joves i persones adultes al barri.  

En el document adjunt trobareu un recull, que no comprèn tots els projectes existents, però si tots aquells que volen trobar-se per aprendre i compartir junts. 

El Joc de Llegir és una comissió de treball del Grup d’Educació Comunitària del Raval, composada per: Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, AEI Raval, Fundació Joan Salvador Gavina, Pla de Barris, Òmnium Cultural Ciutat Vella, Servei de Dinamització de Ciutat Vella i Xamfrà Centre de música i escena del Raval.  

Si voleu informar d'algun altre projecte o iniciativa contacteu amb: [email protected].

*Extret de l'article "Què ens diuen les noves dades d'abandonament escolar prematur a Catalunya"