Logo Apadrina

Apadrinament Ins Miquel Tarradell i 9 equipaments culturals (Apadrinament múltiple TAPSD)

Una relació triangular entre equipaments culturals, centres i equipaments socials del Raval i l’alumnat de 2n d’Atenció a la Dependència de l’Institut Miquel Tarradell. Els equipaments socials són: Residència Vigatans, Fundació Estel Tàpia, Tallers Ocupacionals Sant Jordi, Casal de Gent Gran Tarradellas i Casal de Gent Gran Trueta,  Residència i Centre de Dia El Mil·lenari i el Servei de Rehabilitació Comunitària de Ciutat Vella.

S'ha dut a terme tot el projecte excepte la implementació.

El projecte ha estat presentat com a bona pràctica de col·laboració entre el centre de Formació Professional i el barri​ en el marc de la 1a Mostra ImpulsFP 2020 on line, que podeu consultar en aquest enllaç (a partir del minut 33:04).

Centre educatiu 
Ins Miquel Tarradell
Cicle 
Educació postobligatòria (cicles formatius de grau mitjà)
Nivell 
Grup classe
Curs escolar 
2n A i B TAPSD
Assignatura 
MP04 Atenció psicosocial (CFG Mitjà TAPSD)
Num. alumnes 
48
Video