Logo Apadrina

Apadrinament Escola Collaso i Gil i Museu Marítim (El Mar (La Mar))

El projecte del mar a P5 s'inicia a partir de l’explicació del conte Simbad el marí i es treballa de manera individual, en petit grup i amb el grup sencer.

Al Cicle Inicial es parteix dels interessos i inquietuds dels infants per descobrir quines coses ens pot mostrar el mar, quins recursos ens ofereix, què podem aprendre d'ell... El projecte es completa amb sortides relacionades amb el mar, com per exemple l'Aquàrium, el mercat de la Boqueria i la platja, per tal de treballar la sensibilització mediambiental. També es compta amb un personatge fictici que fa de fil conductor entre el mar i l'alumnat.

S’ha pogut realitzar en la pràctica totalitat. 

Centre educatiu 
Escola Collaso i Gil
Equipament cultural 
Cicle 
Educació primària (cicle inicial)
Nivell 
Intercicle
Curs escolar 
P5, 1r i 2n de primària
Assignatura 
Llengües, Medi, Plàstica, Matemàtiques, Música
Num. alumnes 
150