Salut Comunitària

Teràpia a l'abast

TotRaval - Entitats

Aquest projecte neix de la unió d'un grup de professionals que compartim diverses inquietuds i desitjos. Donem suport terapèutic a persones, col·lectius, i entitats que no poden accendir-hi per raons econòmiques. La Teràpia a l'abast és possible gràcies al suport de l'espai psiCORporal, local on es fa la formació de l'Escola del Taller de Gestalt de Barcelona, l'oferiment de terapeutes per realitzar teràpia de manera voluntària i el de totes les persones que participen i/o col·laboren. Oferim teràpia individual, grupal i supervisions.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

Donar suport terapèutic a persones/col·lectius en situació de necessitat i amb pocs recursos econòmics; i suport terapèutic, emocional i tècnic a les persones treballadores i voluntàries de les entitat socials.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Telèfon 
686 133 360 i 652 432 842
Correu electrònic