Fundació Àmbit Prevenció

Inici » Entitats » Fundació Àmbit Prevenció
TotRaval - Entitats

La Fundació té com a missió millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i estils de vida, defensar-ne la dignitat i facilitar-ne la integració social. Àmbit Prevenció es caracteritza per intervenir in situ, on es troba la població a la qual ens adrecem. El treball de proximitat es constitueix com l’eina bàsica de coneixement i de planificació estratègica de la nostra entitat, que, conjuntament amb el treball amb els propis usuaris (iguals) i la interacció amb l’entorn, ens permeten dissenyar intervencions innovadores, ajustades a les necessitats, realistes i eficaces. Alhora, l’avaluació contínua dels processos i serveis que fan els professionals i els usuaris ens permet una revisió i transformació constant de les intervencions, que en milloren l’efectivitat.

Altres àmbits 
Reducció de Danys Drogues/ HIV i ITS, Salut Sexual i Reproductiva
Col·lectius 
Dones cis i trans treballadores sexuals, persones que usen drogues, dones que pateixen violències masclistes, persones que es troben en situació o risc d'exclusió social.
Adreça 
Jocs Florals, 171, Local
08014 Barcelona Barcelona
Telèfon 
93 237 13 76
Correu electrònic