Associació Obra Missionera Ekumene- Centre Social Domingo Solá

Inici » Entitats » Associació Obra Missionera Ekumene- Centre Social Domingo Solá
TotRaval - Entitats

L'Obra Missionera Ekumene comença la seva activitat l'any 1942 amb un objectiu clar, la promoció mitjançant la cultura en les comarques més desfavorides de la Serra d'Albacete. Segueix la seva extensió en altres províncies espanyoles, arribant els anys 60 a la República del Congo i uns anys després al Desert de Sonora a Mèxic. El seu objectiu fonamental segueix sent la promoció integral de la persona segons les necessitats i característiques de cada lloc. Els valors de l'entitat: compromís, responsabilitat, cooperació, col.laboració, transparència, accessibilitat. A Barcelona hi estem des de l'any 1983 i, més concretament, al barri del Raval. El nostre Centre Social Domingo Solà acull a persones immigrants majoritàriament del barri, que es troben en risc d'exclusió social. Amb una trajectòria demostrable de treball en projectes socials en l’àmbit de la ciutadania i de les migracions, tenim com a objectiu fonamental la promoció integral de la persona mitjançant la cultura. I és en aquest sentit que prioritzem el projecte d’alfabetització de la llengua catalana com a vehicle d'integració social entre les persones d’origen immigratori. A través de l'aprenentatge de la llengua es transmeten els aspectes culturals bàsics per integrar la cultura catalana i l'ambient social.

Objectius:
- Alfabetitzar en llengua catalana i castellana mitjançant l'adquisició de coneixements instrumentals (llegir, escriure, comprensió oral i escrita)
- Facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana i castellana mitjançant temes quotidians de conversa com eines indispensables per a la seva incorporació a la societat - Incorporar especialment a les dones immigrants a l'aprenentatge de les noves tecnologies.
- Facilitar l'aprenentatge en altres matèries com a complement formatiu i com a forma de reciclatge (tall i confecció) i promoció de la inserció laboral
- Donar a conèixer la realitat social, políticai cultural del país d'acollida a la població immigrant, facilitant la seva incorporació com a ciutadans espanyols.
- Realitzar sortides per reforçar el projecte de coneixement i relació dels alumnes amb el seu entorn: el barri del Raval, Barcelona, Catalunya i les relacions amb la població autòctona.
- Impartir classes d'idiomes dirigides per dones immigrants i alumnes del centre de forma voluntària.
- Acompanyar als immigrants en tràmits administratius mitjançant l'assessorament de la treballadora social voluntària del centre. 

Col·lectius 
Població del Raval, majoritàriament immigrada; Dones.
Adreça 
Aurora, 10
08001 Barcelona
Telèfon 
93 442 00 23
Correu electrònic