Infancia

Recollida i realització de cistelles de menjar per a persones amb greus dificultats econòmiques.

Reforç escolar adreçat a infants. Suport en els deures de l'escola.

Participació en festes del barri fent taller si realitzant balls tradicionals dels Amazics del Rif (Nord del Marroc).

Futbol per a infants, joves i adults. Hi ha 5 equips. Juguen a la pista aurora.

Temàtica 
Àmbits 
Destinataris/es 

Classes d'escacs per a infants i joves.

Classes d'Àrab per a infants.

Biblioteca especialtizada en educació, i biblioteca per a infants i joves. Servei de préstec de llibres i sala de lectura, tant per a infants i joves com per a adults i professionals de l'educació. La selecció del fons està realitzada per dos grups o seminaris integrats per mestres, professors, bibliotecaris… i altres professionals del món del llibre.

Les nostres tasques es centren en l’acompanyament, assessorament i suport als dinamitzadors/es de la Xarxa Òmnia que treballen amb els col·lectius més desfavorits de la societat catalana per tal de millorar les seves oportunitats d’inclusió i desenvolupament. També fomentem la incorporació de les estratègies més innovadores en el marc del treball social amb les TIC a través d’una recerca continua de les millors metodologies i amb l’objectiu d’optimitzar els resultats dels tres eixos marc del projecte: acció comunitària, ocupabilitat i aprenentatge.

Pàgines