Infancia

El PADES és un recurs sociosanitari d’àmbit domiciliari, que dóna suport a l’Atenció Primària tant social com sanitària en situacions de malaltia geriàtrica i/o crònica que s’hagi descompensat, malaltia en fase de convalescència que requereixi de supervisió sanitària especialitzada, malaltia pal•liativa que s’assumeixi a la pròpia llar, malaltia que presenti complexitat terapèutica controlable domiciliàriament.

Repartició d'aliments per a persones que no tenen recursos econòmics, persones malaltes, a l'atur, families nombroses. Es fa a través de Creu Roja.

Classes de cultura filipina per a la 2ª generació, infants i joves, aquest grup fa una presentació del que han aprés als seus pares. Des d'aquest promograma es promou la participació a les diferents activitats del barri.

Realització de tallers artístics (polseres, maquillatge, collage,etc.) en les diferents festes de barri.

Avaluació, detecció i diagnòstic. Atenció sanitària/pisquiàtrica/social i tractament. Tambè,es realitzen orientacions, assessorament, coordinacions en xarxa amb els diferents àmbits: Sanitari, SS.SS., Educació, Protecció de menors, Judicial, Lleure/Oci, Cultural.

suport a associacions d'estudiants, consells escolars, assemblees de delegats/es i projectes de suport i campanyes específiques.

Pàgines