Àmbit de Salut Comunitària

Inici » Què fem » Àmbit de Salut Comunitària

Treballem per millorar la salut de la població del Raval, incrementant el control de la comunitat sobre els factors que l'afecten, a partir d’un procés compartit amb els diferents agents del territori (administració, recursos tècnics públics i privats i ciutadania), aprofitant els recursos disponibles i promovent la salut des de diferents espais, més enllà de l'àmbit sanitari.

Projectes de l'Àmbit

Treballem per promoure i millorar la salut al barri a partir de l’acció comunitària, considerant la diversitat de la seva població, així com les seves necessitats i fortaleses.

El projecte Referents Comunitàries de Salut forma part d’un procés més ampli de l’àmbit de Salut Comunitària al barri del Raval que va començar fa més de 10 anys en el marc del Projecte d’Intervenc