Educació

Congrés de les comunitats musulmanes a adreçat a promoure la cohesió social.

Classes de Català adreçat a Imams de les mezquites de Catalunya.

Temàtica 
Destinataris/es 

Classes d'Àrab adreçat a fills i filles de families Àrabs.

Impartim cursos d'àrab als nens i nenes de families musulmanes, també cursos de català per als imams de mesquites de Barcelona i els seus voltants.

Suport de manera voluntària a activitats de l'escola Cintra, especialment en el reforç escolar. També donem suport a les activitats organitzades per la Taula del Raval.

De manera voluntària organitzem activitats a la Parròquia del Carme (Misses, recés espiritual, consell parroquial, etc.). Som membres del Grup Interreligiós del Raval.
Treballem amb les associacions del barri, sense tenir obra pròpia perquè així ho vam decidir: col·laborar com un més en les activitats i obres socials del barri .

Aquesta línia de treball té com a objectiu defensar el dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants a Catalunya, donar a conèixer la situació del dret d’asil i de les persones refugiades al nostre país, difondre i denunciar públicament les situacions d’indefensió i/o violació d’aquests drets, així com les situacions de vulnerabilitat que pateixen aquestes persones.

Pàgines