Laboral

Per aconseguir la nostra missió de formar a joves en risc d'exclusió perquè aconsegueixin un treball, a la Fundació Èxit vam sumar esforços persones que provenim del món social i del món...

Es una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat essencial l’atenció integral de la petita infància, la família i les dones, en situació d’extrema pobresa, sense suport familiar i/o...

La Fundació Servei Solidari neix amb la Missió de Fomentar l’autonomia i ciutadania plena de joves i adults en risc d’exclusió social per generar un canvi cap a una societat més justa, mitjançant...

FICAT se configura como un espacio de acompañamiento y asesoramiento jurídico y como un espacio de formación para nuevos juristas y para aquellos ciudadanos interesados en la defensa de una...

Impulsem s.c.c.l. és una cooperativa d´ iniciativa social i sense ànim de lucre que té com a missió desenvolupar accions de caràcter integrador en els àmbits educatiu, social, laboral i de...

Colectic és un projecte cooperatiu sense ànim de lucre que treballa per la inclusió, l’autonomia i l’apoderament de les persones i les comunitats als àmbits social, laboral i tecnològic; tot...

El Casal és una associació de voluntaris/es, un projecte col•lectiu basat en la generació de compromisos i en la implicació de la ciutadania

L’associació intercultural diàlegs de dona és un espai de trobada i socialització per a dones immigrades. Neix com associació, sense ànim de lucre, al gener del 2013 amb la voluntat de contribuir...

FUNDACIÓ SURT som una entitat social amb l’objectiu de facilitar el procés d’incorporació de les dones al mercat de treball, especialment aquelles que es troben en situació de major vulnerabilitat...

Unió Sindical Obrera de Catalunya – USOC

Pàgines