Laboral

Els/les tècnics/ques del servei de Promoció i Suport de l'IMD als Districtes tenen la missió d’aplicar a nivell de Districte les línies de treball aprovades per l’IMD, a més de col.laborar i...

Centre d’activitats del Raval de Barcelona promogut per Raval en acció, associacions, etc., on es desenvolupen programes orientats a proporcionar suport socioeducatiu a joves i dones –la majoria...

És un centre de suport socioeducatiu que desenvolupa un conjunt de programes i activitats amb l'objectiu de promoure la cohesió social, lluitar contra la marginació, prevenir l'exclusió social...

Associació d'iniciativa social sense afany de lucre, que té com a principal objectiu fomentar la qualitat de vida de les persones i facilitar la integració social dels grups desfavorits o en risc...

Associació que afavoreix la inclusió social, laboral i tecnològica al Raval. Tenim un portal virtual del barri que expressa la seva realitat quotidiana, les activitats i projectes que es...

Entitat sense ànim de lucre que treballa acompanyant el procés de recerca o millora de feina de persones que troben especials dificultats per accedir o reubicar-se al mercat de treball.

El Centre Especial de Treball (CET) Estel Tàpia és un taller de costura on, a més de confeccionar productes tèxtils propis, oferim un servei a petits emprenedors (consolidats o en els seus inicis...

L'Associació Estel Tàpia acompanya persones en risc d'exclusió (per diferents motius com discapacitat, atur de llarga durada, immigració...) a que facin un procés de millora personal mitjançant la...

Federació d'entitats latines de Catalunya. Centre referent per tots els/les immigrants llatinoamericans/es, promovent les relacions comunitàries a través del suport institucional que brindem a les...

És una ONG que desenvolupa més de 70 serveis i programes que donen resposta a tots aquells processos que generen situacions de vulnerabilitat o d'exclusió social. Ens dediquem a l'atenció de les...

Pàgines