Laboral

Cooperativa d´iniciativa social i sense ànim de lucre ubicada al Districte de Ciutat Vella, al barri del Raval de Barcelona. Impulsem s.c.c.l. neix amb la missió de desenvolupar accions de...

Centre d’atenció social per a dones que viuen en situació d’exclusió deguda a la seva vinculació amb l’exercici de la prostitució. Està gestionat per Germanes Oblates, una congregació religiosa...

És una associació d'iniciativa social, de caràcter generalista i sense ànim de lucre, Conformades per APIP i ACAM que col·labora amb les administracions públiques en el desplegament i l'aplicació...

USOC, la força del sindicalisme autònom dels treballadors i les treballadores. La Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) és la tercera força sindical en representació i nombre d'afiliats....

PROBENS, Associació per a l'Estudi i la Promoció del Benestar Social, és una entitat sense ànim de lucre del Tercer Sector Social d’abast estatal, que treballa per a la inserció de persones amb...

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants. 

El Centre d'Informació i Assessorament per a Joves està especialitzat en donar orientació i assesorament a joves de 12 a 35 anys, en diferents àmbits: educació, mobilitat internacional, salut jove...

El Centre Bolivià Català treballa directament amb la població de nouvinguts, amb els que es troben en situació regular i irregular, amb tots els compatriotes residents a Barcelona i al seu voltant...

Els Serveis de Baixa Exigència són una porta d'entrada a la xarxa de drogodependències per a una població que majoritàriament no té contacte amb la xarxa social ni sanitària, o bé, que no pot...

Pàgines