Joves

Inici » Tipus de Projectes I Entitats » Joves

Recolzament, assessorament, formació per a la inclusió social i laboral de persones en risc d'exclusió, prestant especial atenció a persones migrants, dones, persones desocupades de llarga durada...

L'objectiu d'Eamiss és donar a conèixer tots els recursos i serveis locals, provincials i estatals a tota la comunitat filipina de Catalunya, minimitzant les barreres idiomàtiques mitjançant la...

La Fundació té com a missió millorar la qualitat de vida i fomentar l’autonomia de les persones en risc d’exclusió, tot respectant llurs opcions i estils de vida, defensar-ne la dignitat i...

L’any 2019 es va posar en marxa aquesta iniciativa adreçada a joves del barri per treballar aspectes de participació

 

El Raval s'ha caracteritzat històricament pel seu dinamisme i capacitat associativa i actualment torna donar resposta mitjançant grups i col·lectius als molts i complexos problemes existents...

BarcelonActua neix al Desembre de 2011 com a conseqüència d'una forta crisi econòmica. Aquesta va suposar un crit d'atenció respecte a la necessitat que la societat civil assumís la seva parcel·la...

Promoure un espai d’acollida per a tothom, integrant en especial a les persones sense llar i/o amb al risc social.

L'increment d’arribada de jovent estranger sense referents familiars al territori a Catalunya, i especialment a la ciutat de Barcelona en els darrer anys, la insuficiència dels recursos que s'hi de