Salut Comunitària

Raval(s)

Inici » Salut Comunitaria » Raval(s)

Procés de participació i treball en xarxa que té per objectiu donar a conèixer la riquesa cultural del barri, a la vegada que es fomenta la convivència i el sentiment d’identitat, mitjançant la realització d’un festival que es celebra el mes de novembre. Raval(s) és un festival de cultura que convida a compartir la pluralitat i vitalitat del Raval

Periodicitat 
Temporal (alguns mesos)