Salut Comunitària

Projecte Mentoria Menors

Inici » Salut Comunitaria » Projecte Mentoria Menors

Projecte de mentoria que cerca accelerar la inclusió social d’aquells menors provinents de famílies nouvingudes amb baix nivell social i econòmic. A la vegada, vol sensibilitzar els joves estudiants universitaris catalans a que siguin partícips d'un objectiu social comú mitjançant l’experiència directa de col·laboració amb els destinataris.

Temàtica 
Periodicitat 
Temporal (alguns mesos)
Àmbit d'actuació 
Adreça 
Sant Antoni Abat, 61
08001 Barcelona
Telèfon 
93 441 64 06