Salut Comunitària

Itineraris Personals d’Inserció

Inici » Salut Comunitaria » Itineraris Personals d’Inserció

Els Itineraris Personals d’Inserció (IPI) estan dirigits prioritàriament a persones perceptores de prestacions (Atur o Prodi) derivades a SURT des de les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) que realitzen la selecció prèvia. Tenen com objectiu desenvolupar accions d’informació, orientació i motivació mitjançant les quals s’identifiquen les necessitats de millora en el perfil professional; es defineixen objectius laborals – professionals i s’acompanya el canvi per ampliar sortides professionals. El programa inclou, si s’escau, la derivació cap a altres accions de formació ocupacional i de recerca de feina de que disposa l’entitat.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Guàrdia, 14
08001 Barcelona
Telèfon 
93 342 83 80