Què fem

Línies d'actuació

Les nostres línies d’actuació abracen la cultura, la convivència intercultural, l’educació, la salut comunitària I el foment d’oportunitats laborals, unint sensibilitats per un objectiu comú.

PROMOCIÓ DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL
Realitzem accions dirigides a fomentar la responsabilitat social dels diferents agents que actuen al territori, des del propi veïnat fins a empreses, entitats, institucions o comerços per millorar aspectes com la inserció, l’educació o la millora de la imatge del barri.

DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL
Fomentem que les entitats culturals, educatives, socials i veïns i veïnes treballin per a la cohesió social a través de l’intercanvi cultural, la creativitat i l’expressió artística, a través d’accions conjuntes a l’espai públic, esdeveniments culturals diversos i dinàmiques educatives.

INSERCIÓ SOCIOLABORAL
Acompanyem persones en risc o situació d’exclusió, especialment els més joves, en la cerca d’oportunitats formatives i laborals gràcies al treball en xarxa amb les entitats sociolaborals i el teixit empresarial del barri.

EDUCACIÓ I IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Donem suport a la millora de la qualitat educativa mitjançant projectes, eines i recursos innovadors, treballant amb escoles i espais d’educació no formal per a la igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves.

FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL
Treballem a través de l’acció comunitària per al foment d’una convivència intercultural al barri, a partir de processos de diagnosi col·lectiva i del coneixement del territori, promovent respostes conjuntes en els àmbits de la salut, l’educació o les relacions ciutadanes.

Metodologia

L’equip tècnic de la Fundació dinamitza els espais de treball, formats pels membres de Tot Raval i altres entitats del barri. En aquests espais s’analitza conjuntament la situació d’un àmbit/projecte determinat, es defineixen les prioritats i línies estratègiques de l’actuació, s’executen conjuntament i es fa un seguiment i valoració de les accions. Es dinamitzen 11 grups de treball estables i els seus subgrups:

-     Raval, Territori Socialment Responsable
-     Xarxa Laboral del Raval
-     Apadrina el teu equipament
-     Festival de Cultura Raval(s)
-     Sant Jordi al Raval
-     Grup Interreligiós del Raval
-     Grup de seguiment de Salut Comunitària
-     Comissió de Salut Comunitària
-     Equip comunitari del Projecte ICI

L'any 2015:

3.000 PERSONES ES VAN IMPLICAR DIRECTAMENT EN ELS PROJECTES COMUNITARIS.

316 ORGANITZACIONS VAN PARTICIPAR EN ELS NOSTRES PROJECTES:

➢    102 ENTITATS I EQUIPAMENTS CULTURALS

➢    86 ENTITATS DE L’ÀMBIT SOCIAL O EDUCATIU

➢    38 ESTABLIMENTS I ASSOCIACIONS DE L’ÀMBIT COMERCIAL

➢    31 ENTITATS DE L’ÀMBIT DE LA SALUT,

ENTRE D’ALTRES