Inici » Projectes » Salut Comunitària » Línies i Accions
Salut Comunitària

Línies i Accions

Línies i Accions

El procés de Salut Comunitària al Raval es desenvolupa principalment a partir de 3 línies estratègiques (salut mental i addiccions, salut afectiva-sexual i reproductiva i envelliment saludable) sorgides d'un diagnòstic participatiu de les necessitats prioritzades per més de 300 professionals i 100 veïns/es del barri i recollides en la Monografia comunitària “La Salut al Raval. Una mirada des del propi barri”.

Subcomissió de salut mental i addiccions, promoció de la salut mental a través de l'enfortiment de capacitats individuals i col·lectives, des d’una perspectiva intercultural i comunitària, així com l’optimització de recursos socials i sanitaris, d'accés, continuïtat  i seguiment. Es creen espais de relació i participació de persones afectades per un trastorn mental i les seves famílies i accions per contribuir a la reducció del estigma i autoestima d’aquest col·lectiu.

Accions anteriors:

 • Jornades contra l'Estigma i Salut Mental (2014), per generar un espai de diàleg horitzontal entre professionals, persones amb diagnòstic de trastorn mental i les seves famílies, i generar propostes d’acció per a la reducció de l’estigma/autoestigma d’aquest col·lectiu. Definició conjunta de propostes d’acció (amb usuaris/es i professionals) i priorització d’accions futures. Programa.
 • Exposició fotogràfica col·lectiva “Caminem Junts” (2015/2016), generació d’espais de relació amb persones amb trastorn mental i reducció de l’estigma del col·lectiu, a partir de l’Exposició. L’acció realitzada mitjançant la fotografia va permetre als participants treballar l’expressió i la creativitat , i a la vegada, incentivar l’intercanvi i l’establiment de noves relacions entre els i les usuaris/es i els agents participants. Realització de tres trobades prèvies per tal de treballar sobre el contingut de l’exposició, amb persones amb trastorn mental, usuàries del Centre de Dia de Ciutat Vella, SAPS Creu Roja, Fundació  Àmbit prevenció i Associació Estel Tàpia. Primera edició. Segona edició.
 • Espai de trobada amb els cossos de seguretat (2015) (Mossos d’Esquadra i Guardia Urbana de Barcelona), a partir d’una demanda de professionals i persones afectades per un trastorn. Espai de relació entre agents diversos amb l’objectiu de conèixer els recursos del territori, comprendre les necessitats diverses i poder actuar de manera més efectiva, articulada i equitativa en cada una de les situacions. Sensibilització respecte al que suposa per a les persones i famílies d’afectats , una intervenció en una situació de crisis. 
 • Espai d’autocura per a dones cuidadores (2015), adreçat a dones cuidadores de persones dependents (amb trastorns mentals, gent gran, nens/es, persones amb discapacitat, etc.) derivades per diferents recursos de la comissió de salut; a partir d’un taller de Ioga i un taller psico-corporal impartit per Teràpia a l’abast. Mitjançant aquest espai es van enfortir i ampliar les relacions i es va crear un espai de confiança i seguretat entre dones. La majoria de dones que van participar expressen una alta motivació i una voluntat de voler donar continuïtat a un espai com a tal.
 • Formacions per a professionals (2016), en matèries com la transformació de conflictes, l’accés a la targeta sanitària i els recursos comunitaris, gestió de l’estrès, o les relacions afectives i sexuals de les persones amb diversitat funcional.
 • Activitat musical d’oci inclusiu “Raval Evolution” (2016-2017) Tallers de música i expressió corporal adreçats a persones de diversos col·lectius, amb una vocació inclusiva.
 • “Connexions”. Experiència d’Aprenentatge i Servei entre alumnes de l’escola Massana i persones amb trastorn mental i/o consumidores de substàncies (novembre 2017) En el marc del Festival de cultura Raval(s) 2017, activitat-procés d’acostament de l’art a persones i col·lectius diversos, des d’una mirada feminista, amb la intenció de generar espais inclusius i creatius.

Accions actuals/en procés

 • Coneixement dels recursos del barri relacionats amb la salut mental i addiccions (des de 2015), Rutes per conèixer i afavorir l'articulació / coordinació de 5 recursos vinculats a la salut mental de la població del Raval. Visites a centres/serveis/entitats: SAPS Creu Roja; Àmbit Prevenció; Assoc. Estel Tàpia, Fundació Escó, Àrea Bàsica Policial de Ciutat Vella, Centre de Salut Mental de Ciutat Vella, etc.  
 • Movem el Raval, caminades setmanals (des d'abril de 2017) L’activitat consisteix en la realització de caminades setmanals de 1h 30m de duració que tenen com a objectiu fomentar la millora de la salut de la població del barri des d’un abordatge comunitari. L’anterior edició va comptar amb la participació de 25 persones d’origen cultural divers, que van expressar, després de les caminades, una clara millora en l’autopercepció del seu estat de salut i d’ànim, així com de l’afavoriment de les seves relacions socials. Díptic àrab i urdu. (Veure les fotografies).

 

Subcomissió de salut afectiva-sexual i reproductiva, ​vetllant per l'equitat de gènere en les relacions, des d'una perspectiva intercultural i afavorint habilitats psicosocials que promoguin acciones positives per a la salut. 

Accions anteriors:

 • Elaboració i distribució del mapa recursos per a la prevenció detecció i tractament  d'ITSs (2013-2016) Mapa de recursos disponibles en el barri per a la prevenció d'Infeccions de Transmissió Sexual (ITSs), identificant punts estratègics per a la distribució de preservatius com centres cívics, casal de barri, centre de joves, de dones, i centres esportius municipals) per tal de reduir barreres d’accés als preservatius.
 • Formació sobre sexualitat i interculturalitat per a educadors de joves (2016) Taller de sensibilització per a l’abordatge de la sexualitat amb joves de diferents orígens culturals, dirigit a tècnics que treballen amb joves. 4 sessions de 20 hores en total.
 • La sexualitat en persones amb diversitat funcional: formació per a professionals i exposició fotogràfica "Capacitats" (2016)
 • Taller per a la identificació i abordatge d’assetjament i agressions sexuals en espais públics d’oci (novembre 2017) Taller impartit en el marc del Festival de cultural Raval(s) 2017, que en aquella edició tenia com a element central la lluita contra el masclisme. L'associació Creació Positiva va dissenyar aquesta acció formativa per aprendre estratègies possibles per abordar les manifestacions d’assetjament i gestionar les violències sexuals en espais públics d’oci.  Dues sessions de 3 hores cada una.
 • Estand de sensibilització d’assetjament i agressions sexuals en espais públics d’oci (novembre 2017) Punt d’informació en el marc del Festival de cultural Raval(s) 2017, que en aquella edició tenia com a element central la lluita contra el masclisme.

Accions actuals/en procés

 

Subcomissió d'envelliment saludable, afavorint l'autonomia, l’autocura i les relacions amb xarxes veïnals, socials i comunitàries, amb especial atenció a les persones més vulnerables.

Accions anteriors:

 • Activitats intergeneracionals en el marc del  Projecte “Apadrina el teu equipament” (2014-2016) Generació d'espais de relació intergeneracional promogudes dins d’aquest projecte que desenvolupa accions que apropen l’oferta cultural del Raval als estudiants i les seves famílies, impulsant el treball conjunt entre equipaments culturals i centres educatius del barri amb propostes formatives de llarga durada, integrades en el currículum acadèmic i adaptades a les diferents necessitats.

Accions actuals/en procés

 • “Baixem al Carrer” (des de 2013) Programa de reducció d'aïllament de persones grans amb barreres d'accessibilitat per sortir de casa.
 •  Escola de salut per a la gent gran (des de 2015) Espai de relació, participació i promoció de la salut per a persones grans de 60 anys que han perdut les seves xarxes socials i que no es vinculen a recursos del barri. Aquest espai ha estat definit des de la subcomissió d'envelliment saludable, en el qual participen entitats socials i administració pública que treballa amb gent gran al barri, per cobrir dues necessitats: el d'accés a informació i recursos sobre hàbits saludables i el de generar espais de socialització. Així, l'escola afavoreix les xarxes socials i comunitàries, i facilita el desenvolupament de les capacitats de la gent gran aïllada per a la promoció de la seva salut, autonomia i l’autocura. L'escola de salut consisteix en una sessió setmanal de dues hores, dinamitzades per professionals del barri, ja sigui que participen en la comissió de salut, o que pertanyen a algun recurs del barri. Programa 2017.
 • Sortides grupals amb gent gran aïllada (des de 2013) Sortides grupals de gent gran aïllada socialment però amb autonomia en relació a la mobilitat, acompanyada per gent voluntària (esdeveniments de barri, equipaments culturals...). La vinculació amb el projecte "Territori Socialment Responsable" (TSR) fa possible que tant els hotels com els equipaments posin les seves instal·lacions a l’abast de la gent gran. 
 • Trobades intergeneracionals en festes i esdeveniments del barri (des de 2013) Sortides en el marc de festes del barri com la festa Major, St. Jordi o el festival Raval(s), entre d’altres. 

 

Coneixement dels recursos existents al barri, de les diverses comunitats i els seus habitants

Accions actuals/en procés:

 

Promoció de la participació intercultural a l’àmbit de salut

Accions actuals/en procés:

 • Col·loquis de salut amb ciutadania culturalment diversa (des d’abril 2017) Posada en comú d’experiències per identificar les seves inquietuds i motivacions en salut, establir relacions i identificar agents clau. Es va utilitzar una metodologia qualitativa, basada en la investigació participativa i en la escolta, principalment a través d’ audicions o col·loquis, tant individuals com grupals. Es van realitzar 30 Col·loquis (18 individuals y 12 grupals), que van comptar amb 115 participants (83 veïnes i 15 veïns), 57 de Àsia Meridional, 43 de Marroc. 12 mediadors/es i figures intermediàries i 5 professionals.
 • Parlem de salut (des de novembre 2017) Espais de diàleg entre professionals sanitaris i persones de comunitats culturalment diverses per promoure la salut a partir d’unes sessions d’intercanvi, coneixement mutu i relacions de confiança, en què s’aborden temes de salut d'interès comú. El projecte s’estructura entorn a diferents grups de persones d’una mateixa comunitat (identificades principalment a través dels col·loquis, però no exclusivament), que es reuneixen diverses vegades (3-4 vegades, segons grups) amb un mateix equip de professionals sanitaris (3-4 professionals dels Centres d’Atenció Primària del barri) en sessions d'entre 60 i 120 minuts per parlar d'un tema d’interès escollit prèvia i conjuntament. Les sessions tenen una metodologia participativa, basada en el diàleg i escolta activa, generant un espai d'intercanvi de coneixements i practiques per mantenir la salut, per promoure aquelles conductes que la beneficien i identificar aquelles que poden suposar un risc.
 • Agents actius de Salut (en procés de definició) L'agent actiu de salut és una persona que viu o treballa en el Raval, que, en articulació amb l'equip de Salut Comunitària de la Fundació Tot Raval, té com a objectiu convertir-se en pont entre la seva comunitat i el seu entorn, potenciant els actius de salut que ofereix el barri i potenciant les xarxes comunitàries. Els possibles candidats a Agents actius de Salut s’identificaran a través del procés de realització de col·loquis, entre d’altres, i seguiran un procés de formació. Aquesta figura, les seves funcions i necessitats de formació estan en procés de definició

 

Altres accions de promoció de la salut, per promoure hàbits saludables i habilitats per la autocura de la població general, cuidadors/es i professionals del barri, des dels diferents recursos, esdeveniments, espais i xarxes de relació i de treball.

Accions anteriors:

 • Dinamització de les Motxilles de salut i lectura (2013-2016) La Xarxa de Lectura va col·laborar amb el projecte ICI en l’elaboració i dinamització de les motxilles de salut, una eina educativa que permet treballar temàtiques d’interès amb els infants de 4 a 8 anys, alhora que s’estimula la lectura. Les motxilles estan en préstec a la biblioteca i es crea una dinàmica perquè les entitats dinamitzin aquestes motxilles. A l’actualitat, hi ha un total de sis motxilles de lectura, incloent les de salut (3 d'interculturalitat, 1 d'emocions, 1 de gènere i coeducació, i 1 hàbits saludables).
 • Ravalstoltada “SalutAccions” (2014) La festa de Carnestoltes del barri del Raval és una activitat comunitària organitzada pel Districte de Ciutat Vella i el projecte Barri Educador del Casal dels Infants per a l’acció social als barris, amb la participació de més de 35 organitzacions veïnals, socials i culturals del Raval. L’any 2014 la temàtica, les disfresses de les comparses i la festa van girar entorn de la salut, sota el lema: “SalutAccions” (Veure les fotografies)