Programació Comunitària en Educació al Raval

Aquest projecte va néixer al 2016 amb l’objectiu de reactivar la xarxa educativa del Raval, apropar-se a les necessitats col·lectives d'aquest àmbit, i poder donar respostes a partir de l’acció comunitària.

Des de l’inici, el Grup d’Educació va prendre la iniciativa d’impulsar un procés de diagnòstic participatiu, en el qual incloure percepcions de joves, famílies, centres educatius i entitats socioeducatives del barri sobre dues temàtiques identificades com a preocupacions compartides: l’abandonament escolar prematur i la participació de les famílies en l’educació. Aquesta informació ha quedat recollida al 'Diagnòstic de l'Educació al Raval' (veure document adjunt).

Al llarg del 2017 s’espera concretar propostes comunitàries que estiguin en coherència amb les necessitats identificades i poder seguir dinamitzant la xarxa educativa del Raval. 

Participants: AEIRaval; AMPA INS Miquel Tarradell; Associació de Mestres Rosa Sensat; Ravalnet- Xarxa Ciutadana del Raval; Biblioteca Sant Pau-Santa Creu; Casal dels Infants per l'acció social als barris; CIAJ; Consorci d'Educació de Barcelona; Districte de Ciutat Vella; EAIA/s Ciutat Vella; Escola Lliure el Sol; FAPAC; Fundació Centre Obert Joan Salvador Gavina; Fundació Escó; Impulsem; L'Escola de Músics i JPC; Taller de Musics; Xamfrà; Servei Solidari; Serveis Socials Raval Sud; SCI; Diàlegs de Dona; Periódico el Raval; Associació per a joves TEB; AMPA Collaso i Gil; Fundació Social del Raval.

Entitats o serveis de l’àmbit de l’educació no formal: 18    
•    Organitzacions de l’àmbit de l’educació formal: 4
•    Organitzacions que representen l’àmbit familiar: 6 
•    Organitzacions d’altres àmbits (mitjà de comunicació local): 1
•    Administració: 2

Actualitat