Inici » Projectes » Grup d'Educació Comunitària » El Joc de Llegir

El Joc de Llegir

La competència lectora es considera un element clau per a l’èxit educatiu. Una competència lectora baixa compromet l’èxit escolar i les possibilitats d’aprenentatge al llarg de la vida i possiblement també la igualtat d’oportunitats.  

Es preveu que després de la crisi originada els darrers dos anys per la Covid-19, augmenti la desafecció dels infants i joves envers els estudis i que més joves abandonin els estudis de manera prematura (és a dir, que no es graduïn a l’ESO o que deixin d’estudiar poc després i tampoc obtinguin cap qualificació post obligatòria reglada).  

Els nivells d’abandonament escolar prematur al Districte de Ciutat Vella abans de l’actual crisi sanitària ja eren d’un 25%, sis punts per sobre dels de Catalunya (19%), més de vuit punts per sobre de la mitjana espanyola (17,3%) i gairebé quinze punts per sobre dels nivells d’abandonament escolar prematur europeus (10,3)%. Abans del confinament, el percentatge entre l’alumnat d’origen culturalment divers, que és el més present en els centres educatius del Raval, superava el 30%.  

Alhora, l’educació, els serveis i molts altres aspectes del nostre dia a dia s’han transformat durant els mesos de confinament, i han posat de relleu com d’important és seguir treballant per millorar la comprensió i expressió oral i escrita en català i castellà de moltes de les famílies de l’alumnat del barri.  

La situació de crisi sanitària causada per la COVID-19 ha posat de manifest que, ara més que mai, cal seguir apostant per l’alfabetització i l’aprenentatge del català i el castellà entre les famílies del Raval per fomentar la seva autonomia, inclusió i promoció socials i afavorir un millor acompanyament educatiu dels seus infants.  

Afortunadament, en el Grup d’Educació Comunitària del Raval hi ha moltes organitzacions que des de fa anys treballen en l’acompanyament educatiu d’infants, joves i famílies del barri.  

Per això el Grup d’Educació Comunitària es proposa fer un treball comunitari per fomentar el gust per la lectura i les competències de comprensió i expressió oral i escrita d’infants, joves i famílies del Raval. 

Les organitzacions que formen part d’aquesta comissió de treball son: Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, Casal dels infants per l’Acció Social als Barris, Projecte Concilia del Pla de Barris, Impulsem SCCL, Òmnium Cultural Ciutat Vella, Servei de Dinamització de Ciutat Vella i Xamfrà Centre de música i escena del Raval.