Edició 2021

Per segon any consecutiu, l'eix temàtic del festival serà la lluita contra el canvi climàtic. Aprofundirem en aquelles activitats que vam començar a treballar el 2020 i que les diverses restriccions de la pandèmia per la COVID-19 no ens van permetre fer-les com volíem. Tota la xarxa d'organitzacions que formem part d'aquest festival comunitari entenem la importància de treballar per un barri (i en conseqüència, per una ciutat) sostenible, des d’una dinàmica comunitària. Això significa fer de Raval(s) un festival que cerqui sensibilitzar, denunciar i proposar noves mirades al voltant de la temàtica. Esperem, en aquesta nova edició, poder fer un festival en condicions més segures i que ens permetin gaudir de l'espai públic.