Procés Comunitari

El mes de gener del 2019 es va convocar a les entitats que fan acompanyament educatiu a joves al Raval a una primera reunió, amb l’objectiu de detectar situacions de vulnerabilitat del jovent estranger no acompanyat, fer un primer mapeig dels recursos existents al barri per fer front a aquesta situació d’emergència i llistar les necessitats no cobertes per fer front a aquesta situació.

De la reunió, en la qual van participar 12 entitats, en va resultar un recull de recursos existents al barri per l'acompanyament educatiu, jurídic i social d'aquest jovent, un llistat de necessitats detectades i una proposta de possibles actuacions, en tres línies de treball:

  • Incidència política (per demanar a l'administració la cobertura de les necessitats bàsiques d'aquests nois i noies i facilitar l'accés a la seva regularització documental).
  • Treballar amb la ciutadania, comerciants, veïnat del barri... per facilitar millorar-ne la imatge i trencar estereotips i implicar-los en els itineraris del jovent (com a mentors, possibles empleadors, llogant pisos per a habitatges assistits, etc.).
  • Possibilitat d’articular actuacions conjuntes entre entitats, en funció de les necessitats detectades en el marc del procés (pex., recollir els recursos d’atenció al jovent sense referents familiars al Raval disponible a les entitats, generar espais de treball coordinat entre les entitats per garantir itineraris d'acompanyament de llarga durada i coordinar actuacions en l'àmbit jurídic o promoure activitats que facilitin que el jovent sense documentació pugui participar i generar referents positius entre aquest jovent, amb la participació de joves que han tingut itineraris d'èxit).

Posteriorment es va seguir fent una compilació de recursos i s’han realitzat quatre reunions més de grup motor, amb la participació de serveis de l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’articular un treball comunitari que faciliti la detecció de factors de risc i la generació d’accions comunitàries per la integració social del jovent migrat no acompanyat. 

D’aquestes reunions van sorgir diverses iniciatives:

  • Una jornada de treball dirigida a persones tècniques d'organitzacions per aprofundir sobre l'estat de la qüestió, difondre bones pràctiques i concretar en accions el treball (28 de maig, al Museu Marítim de Barcelona). Impulsada per una comissió formada per Colectic, CCAR, Impulsem, el Museu Marítim de Barcelona i la Fundació Tot Raval. La jornada de treball, que a proposta del Casal dels Infants, es va constituir com a àgora de drets humans, va servir per articular un debat a l’entorn de l’actual situació del jovent migrat no acompanyat i es van generar propostes comunitàries concretes per donar resposta al barri a aquesta situació. Aquestes propostes estan sent prioritzades i s’està treballant per a començar a implementar algunes d’elles al barri, entre la segona meitat de l’any 2019 i durant el 2020.
  • Un taller de percussió on el jovent no acompanyat pogués establir vinculacions positives amb joves del barri a través de la música (a càrrec de Xamfrà i la Fundació Joan Salvador Gavina), en el marc de la celebració de Sant Jordi al Raval.