Actualitat

Inici » Noticies » Signem el Pacte contra la Segregació Escolar

Signem el Pacte contra la Segregació Escolar

diumenge, 24 març, 2019
TotRaval - Actualitat

El passat dilluns 18 de març es va signar al Parlament de Catalunya el Pacte Contra la Segregació Escolar. El Grup d'Educació Comunitària del Raval ha estat un dels agents signataris i formarà part de la comissió de seguiment de la implementació de mesures per afavorir l’equitat en educació a Catalunya.

El Pacte, impulsat des de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, incorpora 30 actuacions i 189 mesures concretes que han estat acordades per les entitats signants [el Departament d’Educació, el Síndic de Greuges, gairebé tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, representants dels professionals de l'educació (inclosos tots els sindicats excepte l'USTEC), col·lectius, Confederacions i Federacions d'Associacions de Pares i Alumnes (totes excepte la FAPAC), plataformes d'entitats d'infància, tots els grups parlamentaris (excepte PP, Ciutadans i la CUP), la Plataforma Salt Educa, El Consell Escolar de Catalunya, el Consorci d'Educació de Barcelona i el Grup d'Educació Comunitària del Raval].

Està previst que el Pacte s’implementi al llarg de quatre anys. Entre d’altres, destaquen mesures com el compromís per part de l’administració educativa de no derivar la matrícula viva cap als centres d’alta o màxima complexitat, la lluita contra el frau (famílies que canvien l’empadronament dels nens per poder optar a escoles que no els toquen per zona), la gratuïtat real de les places escolars a tot el sistema (amb especial atenció a les quotes voluntàries que cobra la concertada i algunes públiques) i intentar que els centres més desafavorits tinguin el millor professorat, unes instal·lacions en condicions i una oferta educativa especialment atractiva.

El Grup d'Educació Comunitària del Raval, com a grup divers format per famílies, alumnat, veïnat i professionals de l'educació formal i no formal del barri, aportarà el coneixement i expertesa d'un territori complex i ric en diversitat. Formar part de la comissió de seguiment permetrà situar el barri com a zona d'acció prioritària per a la implementació de les mesures esmentades en el Pacte i proposar-ne la creació de noves, especialment adaptades a territoris amb alta diversitat i complexitat socials, ampliant la lluita contra la segregació escolar en el lleure educatiu.