Actualitat

Diagnòstic de l'Educació al Raval

dijous, 27 juliol, 2017
TotRaval - Actualitat

Fruit del treball del Grup d'Educació del Raval durant el curs 2016-17, centrat en el desenvolupament d'un procés participatiu per detectar necessitats entorn a l'abandonament escolar prematur i la participació de les famílies en l’educació, s'ha elaborat el 'Diagnòstic de l'Educació al Raval'. Un document fonamentalment qualitatiu, que recull percepcions i vivències subjectives de joves, famílies, centres educatius i entitats socioeducatives del Raval en els aspectes esmentats i que suposa el punt de partida de la futura programació comunitària en educació al Raval.

L’aportació principal d’aquest estudi recau en la voluntat d’emprendre un procés comunitari aprofitant el potencial del barri pel que fa a recursos existents i trajectòria de treball en xarxa. En aquest marc, un dels objectius generals ha estat el d’enfortir el treball en xarxa, per recuperar un espai que aglutinés la diversitat de veus de la comunitat educativa i servís com a plataforma local per a la reflexió i la sensibilització sobre temes d’interès comú en educació.

Un altre dels objectius ha estat la voluntat d’implicar en el procés a les persones del territori dissenyant una metodologia específica per a cadascun dels diferents protagonistes: professionals de l’educació (formal i no formal), persones representants dels nuclis familiars, joves, i persones representants de l’administració local, entre d’altres. 

Les conclusions d’aquest document plantegen diferents propostes i recomanacions, com l’impuls d’accions que fomentin referents positius de joves que han desenvolupat trajectòries d’èxit educatives; reforçar els llaços i les coordinacions entre les entitats del fora escola i els centres educatius, per tal de poder transmetre el mateix missatge a l’infant o jove o treballar de manera conjunta (entre les entitats socioeducatives i els centres educatius), protocols compartits per actuar en casos d’abandonament que contemplessin, a més, la prevenció, entre d’altres.
 

Adjunts 
Projectes relacionats