Actualitat

Inici » Noticies » Busquem un/a tècnic/a per l'àmbit de Salut Comunitària

Busquem un/a tècnic/a per l'àmbit de Salut Comunitària

dimecres, 28 abril, 2021
TotRaval - Actualitat

Busquem un/a tècnic/a de Salut Comunitària per integrar-se a l’equip del procés de Salut Comunitària del Raval. L'objectiu principal d’aquest procés és la coordinació i el desplegament d’un programa de salut comunitària que abordi les diferents necessitats i prioritats en salut del barri promovent els esforços de la comunitat per tenir més control sobre els factors que afecten la seva salut, i en conseqüència, per millorar-la a través de la definició i implementació conjunta i participativa d’una programació amb una mirada intercultural, de gènere i diversitat funcional. 

FUNCIONS  

 • Dinamització i gestió del procés de Salut Comunitària del Raval: contacte amb els agents clau, cerca i implementació d’estratègies de treball en xarxa, coordinació i articulació amb els recursos del territori, dinamització de les reunions i espais de treball, elaboració d’indicadors de seguiment i avaluació, etc.  

 • Aterrar les estratègies definides amb els diferents actors del territori (administracions públiques, recursos tècnics, teixit associatiu i ciutadania) per a la promoció de la salut comunitària.  

 • Dinamitzar els grups de treball per a la implementació dels projectes comunitaris conjuntament amb els actors del territori a partir de necessitats en salut identificades.  

 • Donar suport a la dinamització dels diferents espais de participació del projecte, tot promovent una metodologia participativa, generadora de processos de responsabilització de les agents que participen, en els espais de relació i treball dels projectes i accions que es despleguen.  

 • Promoure la participació de la ciutadania en l’àmbit de salut, identificant agents clau.  

 • Facilitar la relació entre les diverses comunitats del Raval i els recursos de salut del barri.  

 • Promoure el treball en xarxa, la coordinació i l’articulació amb els recursos del territori.  

 • Implementar les eines de seguiment i d’avaluació de les intervencions. 

 • Gestió dels projectes que es derivin del procés de Salut Comunitària.  

 • Elaboració de memòries i altra documentació relacionada amb el projecte. 

 • Coordinació i treball conjunt amb la persona responsable del procés de salut comunitària de la Fundació i l’equip de la resta d’àmbits de l’entitat.  

REQUISITS  

 • Acreditar formació universitària en el camp de les ciències socials i/o ciències de la salut. 

 • Acreditar una experiència mínima de 5 anys en projectes de salut comunitària.  

 • Experiència en treball amb perspectiva de gènere i interculturalitat.   

 • Imprescindible un nivell alt de català (nivell C) i de castellà.   

 • Capacitat de treball en equip, iniciativa i proactivitat.   

ES VALORARÀ  

 • Coneixement del barri del Raval, del moviment associatiu i de les entitats socials i agents econòmics del territori.  

 • Coneixements de llengües parlades per les comunitats culturals del Raval com l’urdú, el tagàlog, el bengalí o l’àrab. 

 • Nivell alt d’anglès.  

CONDICIONS LABORALS  

 • Contracte i salari en el marc d’una licitació pública amb una jornada completa de 37,5 hores setmanals.  

 • Període de prova de 3 mesos. 

 • Lloc de treball: Fundació Tot Raval. Barri del Raval, Barcelona.    

 • Incorporació 1 de juny. 

Els interessats i les interessades hauran de fer arribar el seu currículum (màxim dues pàgines) i una carta de presentació com a màxim el dia 11 de maig per correu electrònic a [email protected], indicant a l’assumpte “Tècnic/a Salut Comunitària”.  

Adjunts 
Projectes relacionats