Salut Comunitària

A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB

Inici » Entitats » A. Sociocultural Ibn Batuta - ASCIB
TotRaval - Entitats

La Fundació Ibn Battuta és una entitat sense ànim de lucre i apolítica , que neix amb la finalitat de promocionar a les persones procedents de a veritables ciutadans/es. Després de la important i reconeguda tasca realitzada en l’acolliment i orientació , ha arribat el moment de sensibilitzar i sol-licitar a totes les institucions i a la societat civil la incorporació plena , real i efectiva de totes les persones de diferents orígens que viuen entre nosaltres; fent especial referència a les d’orígen marroquí, àrab i musulmà.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

El Departament d’ Atenció a l’Usuari treballa per afavorir la ciutadania i la convivència amb diàlegs entre la població immigrada i la societat d’acollida, i oferint un servei personalitzat per tal de facilitar la integració. També ofereix suport administratiu i d’ajuda en els diferents tràmits, així com de derivació a d’altres serveis.

L’àrea d’emprenedoria i ocupació ajuda a la inserció laboral dels usuaris de l’entitat, ja sigui a través de l’orientació laboral o de l’autoocupació. Per la banda de l’orientació laboral, s’ajuda als usuaris a elaborar el seu currículum i se’ls orienta en les eines de recerca de feina i en les ofertes formatives de la ciutat. Amb una petita borsa de treball creada a partir de diversos portals web també se’ls apunta a aquelles ofertes en les que es creu que pot encaixar el perfil.

Oferim classes de català, castellà i àrab per a immigrants no comunitaris. Les classes segueixen el calendari escolar, s'organitzen trimestralment i s'imparteixen en sessions de 1 hora i ½, dos dies per setmana. Per tant, cada curs s'assisteix a classe tres hores a la setmana. amb una mitjana de 15-20 alumnes en cada curs. També tenim diferents grups d'alfabetització, amb una mitjana de 10 alumnes per grup tant de castellà com de català, així com grups específics per a dones.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Sant Pau, 85
08001 Barcelona
Telèfon 
93 329 30 54