Salut Comunitària

IES Miquel Tarradell

Inici » Entitats » IES Miquel Tarradell
TotRaval - Entitats

L’IES Miquel Tarradell és un centre públic d’atenció educativa preferent situat al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella. L’IES Miquel Tarradell es crea el curs 1996-97, i en l’actualitat, té assignades dues línies d’ESO i una línia de Batxillerat (modalitats: científica, tecnològica i humanística). Des del curs 2003-2004, el centre també imparteix cicles formatius de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. En un primer moment, l’oferta de cicles formatius era d’Integració Social, però aquesta oferta s’ha anat ampliant fins a Atenció Sociosanitària, el curs 2004-2005, i posteriorment a Educació Infantil, el curs 2007-2008. En l’actualitat hi ha dues línies de cada cicle formatiu. El nostre institut manté una relació de cooperació amb el CEIP Milà i Fontanals. D’una banda, compartim espais (pati, teatre i menjador); de l’altra, duem a terme una unificació d’objectius i metodologies, mitjançant una coordinació estable i continuada, que permet enfocar una línia educativa dels 3 fins als 18 anys. La proposta educativa de l’INS Miquel Tarradell persegueix la formació integral de l’alumnat i el seu desenvolupament en les dimensions personal, social i professional, des d’un conjunt de valors que inclou: -La promoció de la llibertat individual a partir de l’exercici de l’esperit crític i la responsabilitat, del gaudi de la feina ben feta i l’esforç personal i col•lectiu. -L’estimulació de la convivència a partir de la solidaritat, la participació, el diàleg i el respecte.

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

A partir d'una experiència educativa orientada en conèixer l'associacionisme local, l'alumnat de 3 ESO del centre va dirigir engegar aquesta associació que té per objectiu dinamitzar la participació de l'alumnat al centre, i participar de projectes comunitaris al barri, com per exemple, la capacitació digital amb persones grans.

Mitjantçant l'atenció a l'hort urbà del que disposa el centre a un espai del barri, es treballen diferents aspectes teòrics i pràctics sobre el nou context acadèmic i cultural, amb l'alumnat nouvingut. Cal destacar amb entitats del barri i veinat que col.laboren amb aquest projecte.

S'inclou dins el projecte de convivència del centre i té l'objectiu de formar alumnat i professorat en questions relacionades amb la mediació i la intervenció directa per la millora de la convivència al centre

Projecte que es porta a terme en horari extraescolar i que relaciona a joves de l'institut amb estudiants de la universitat, amb l'objectiu d'oferir-se recolzament davant questions significatives pels joves. Destaca la orientació acadèmica i professional i el temps de lleure.

Temàtica 
Destinataris/es 

Actuació compartida amb Institut Miquel Tarradell i Consorci d'Educació. VEURE FITXA IMPULSEM. Mesura educativa que pretén donar resposta a les necessitats educatives de l'alumnat que té especials dificultats per seguir el curriculum ordinari. Consisteix en la planificació d'accions coordinades de caràcter professionalitzador i es porta a terme en col.laboració amb entitats del barri.

A partir de diferents accions s'estimula la comprensió lectora del conjunt d'alumnat del centre, destacant la col.laboració entre els alumnes d'integració social que fan de padrins de lectura a l'alumnat de 1er d'ESO, el concurs de lectura en veu alta i la mitja hora de lectura diària inclosa dins el curriculum educatiu del centre.

Pretén millorar la cohesió social entre els alumnes de diferents etapes del centre, motivar a l'alumnat a continuar els seus estudis i prevenir l'abandonament a partir del testimoni i experiència d'ex alumnes; apropar a l'alumnat de cicles formatius a la realitat del món laboral a partir del testimoni i experiència de professionals sociosanitari i educatiu; millorar la relació entre el centre i les empreses col.laboradores en la formació de centres de treball

Espai de reforç escolar fora l'horari lectiu que permet un seguiment acadèmic individualitzat de l'alumnat, i que es porta en terme en col.laboració amb educadors/es voluntaris

Projecte creat per garantir l'atenció individualitzada de l'alumnat i famílies del centre. Es realitza seguiment acadèmic, orientació professional i acadèmica i suport a les famílies.

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Àngels, 1
08001 Barcelona
Telèfon 
93 441 80 23