Fundació Quatre Vents

TotRaval - Entitats

Som una Fundació privada, sense ànim de lucre. El nostres esforços es centren en l'atenció global i socioeducativa a la petita infància, la familia i la dona, sense recursos i en situació de vulnerabilitat. Projectes: - Servei d'Atenció a la Infancia i a la Familia (SAIF): obert 24 hores, tot l'any. - Nou Horitzó: servei d'acompanyament a dones embarassades o amb infants de 0 a 3 anys. - Pisos d'acollida i pisos d'inclusió: adreçats a dones embarassades o amb fills fins a 17 anys, que han patit una situació de violencia o es troben sense llar. - Llar de recuperació: per a fills amb malalties comunes.

Altres àmbits 
Immigració, infància, família, dona i acollida (pisos d'acollida)
Col·lectius 
Infància (sobretot de 0-4), Dones i Famílies (sobretot monoparentals)
Adreça 
Carrer Om 3 (derivació famílies)
Sant Ramón, 6, local 1 (correspondència)
08001 Barcelona
Telèfon 
93 412 06 61
Correu electrònic 
Xarxes socials 

Facebook: fundacio.quatrevents 

Twitter: @f4vents