Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR)

TotRaval - Entitats

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, treballant per afavorir els seus processos d’integració social a Catalunya. Per assolir aquests objectius comptem amb diferents programes que pretenen donar una resposta global i integral a les dificultats derivades del fet migratori, a les que han de fer front els refugiats i immigrants a casa nostra. Aquesta tasca la desenvolupem a través de dues grans línies d’intervenció, que són igual d’important una que l’altra i interrelaccionades: Atenció a les persones refugiades i immigrants a través dels programes socials, jurídics i ocupacionals. Defensa dels drets de les persones refugiades i immigrants a través de la incidència política i social i la participació.

Altres àmbits 
Dret d'asil, refugi, migracions, incidència política i social
Col·lectius 
Sol·licitants d'asil i persones refugiades
Adreça 
Junta de Comerç, 26
08001 Barcelona Barcelona
Telèfon 
93 301 25 39
Correu electrònic