Salut Comunitària

Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella

Inici » Entitats » Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella
TotRaval - Entitats

Els serveis educatius del Departament d'Ensenyament són òrgans de suport a la tasca docent del professorat i, en alguns casos, d’intervenció directa amb l’alumnat o d’assessorament a les famílies, és a dir, a la comunitat educativa. Actuen de manera integrada, per donar suport a la realització efectiva del projecte educatiu dels centres i dels projectes educatius de zona. El Servei Educatiu de Ciutat Vella està format pels professionals dels equips de l'EAP (equip d'assessorament i orientació psicopedagògica, de l'ELIC (equip de llengua, interculturalitat i cohesió social) i del CRP (centre de recursos pedagògics)

Accions de l'entitat/assoc./centre/servei

• Patrimonia’m: Cada centre adopta un vestigi de la Barcelona romana. Desenvolupa una activitat d’aprenentatge a l’entorn del vestigi. Participa a la setmana d’intercanvi “Barcino Viva”.
• Joc de Rol: Trobada lúdica mitjançant un joc de rol, elaborat per persones minusvàlides a l’escola.

Realització d'una jornada d'educació física amb alumnes de diferents escoles a partir de les propostes preparades pels professors en les jornades de treball

• Expo-recerca: recull d'una mostra de treballs de recerca realitzats en els centres de secundària de la zona. Defensa oral, per part de l’autor/a dels treballs que el professorat tutor cregui més rellevants.

Activitat de creació literària a l'aula i participació en el certamen del Districte i en el de la ciutat. La participació és amb 130 - 140 treballs escrits de mitjana. Els centres concertats de primària i secundària estan comptats com un de sol.

• Hi havia una vegada: es tracta d’un espectacle de petit format on una narradora explica una història acompanyada d’elements narratius que aniran apareixent al llarg de la sessió. Mitjantçant petites històries que s’enllacen amb un mateix fil conductor ens aproximarem a la màgia que ens guarda la narració oral.
• Contes de tots colors: tres narradors ens expliquen contes de tradició oral que arriben amb una veu que té el seu origen en un lloc determinat. Aquest lloc aporta una cultura, una educació, un tipus d’humor, uns sons, unes aromes, uns colors.
• Conte signat

Àmbit d'actuació 
Adreça 
Placeta del Pi, 2
08002 Barcelona
Telèfon 
93 301 55 30
Correu electrònic