Població en general/Veïnat/Persones adultes

Inici » Destintaris » Població en general/Veïnat/Persones adultes

Berenars amb l'objectiu de fomentar les relacions de convivència i ajuda entre la gent del barri que viu sola

S'elabora un pla de treball pactat amb la familia, per millorar la seva situació. Derivacions amb Serveis Socials i altres entitats socials.

Ajudes econòmiques per tal de cobrir, en la mesura del possible, despeses de subministres d'aigua, llum, gas,etc.

És una formació instrumental de vents, que es crea amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i sota la direcció musical de l’escola de Músics i L’Escola de Música JPC.
Els components són músics amateurs que viuen, treballen o estudien al barri del Raval. La banda està formada actualment per uns 40 músics.
Cada any al mes de setembre fins el dia 30, s’obre la convocatòria per presentar-se a les proves per entrar a la Banda. Les butlletes es poden recollir al carrer del Carme nº15 al mateix mes.

Ensenyament musical a tots els nivells, edats, instruments i estil de música (clàssica, moderna i popular).

Els alumnes de l’Escola de Músics i Escola de Múscia JPC actuan en espais cedits per diverses entitats dels barri del Raval. Fan concerts benèfics i gratuits

Programes de diversificació curricular: Escola Aprenents - Programa d'ensenyament compartit amb IES de Barcelona i Consorci d'Educació.

Impartició dels continguts per superar les proves d'accés a les formacins de grau mitg. Al 2013 aquest programa queda inclòs en el PQPI's.

Projecte d'intervenció comunitària al voltant de la jardineria vertical i la flor com element de cohesió social.

Pàgines