Població en general/Veïnat/Persones adultes

Inici » Destintaris » Població en general/Veïnat/Persones adultes

Actuacions per evitar la transmissió de malalties a l'escola, investigació sobre brots i actuació en caso de declaració de malalties transmissibles de rellevància sanitària (meningitis o tuberculosi). Les accions poden anar des de l'aportació de material informatiu fins a la vacunació o tractaments urgents per evitar la trnasmissió de deteminats problemes.

Són projectes impulsats des de diferents organitzacions locals vinculades a l’SCI arreu del món, amb l'objectiu de promoure la solidaritat, la cooperació i la sensibilització dins el marc de la cultura per la pau.

El curs de conflictologia fomenta la promoció de la cultura de pau i la prevenció de la violència en diferents contextos internacionals, la promoció també dels drets humans i les llibertats individuals, així com l’impuls a la governabilitat i al teixit social com a fonaments d’un desenvolupament social i econòmic, equitatiu i sostenible que incideixi en la redistribució de la riquesa i la justícia social.

Es tracta d'un servei voluntari de cooperació, on un grup de persones de diferents condicions, cultures i creences participen de forma conjunta i voluntària en la realització d'un projecte fora del seu país.

Organització d'activitats de sensibilització de temàtiques relacionades amb la cultura de la pau, com exposicions, xerrades, passe de documentals o el Social Forum (fòrum en anglès de temàtica social)

Conjunt d'activitats destinades a treballar la lluita antiracista i la promoció de la cohesió social i la convivència. Es treballa conjuntament amb les entitats del territori.

Material de recull i d'anàlisis dels fets relacionats amb el racisme i la cohesió social.

Servei gratuït de SOS Racisme que es va crear l’any 1992 per atendre a aquelles persones, grups i col•lectius que hagin estat víctimes o testimonis, de fets i/o comportaments racistes o xenòfobs, així com denunciar l’aplicació desigual dels seus drets.

Organització i/o realització de xerrades sobre la situació de les dones, violència de gènere, vida quotidiana i la mirada de les dones, entre d'altres.

Assessorament a entitats en desenvolupament de projectes europeus; i a persones i entitats sobre eines social media, interculturalitat i diversitat.

Pàgines