Persones nouvingudes

Inici » Destintaris » Persones nouvingudes

Servei d’informació i atenció de les demandes i derivació als recursos més adients.

Pisos d’acollida temporal per a sol·licitants d’asil, Prestacions socials per a persones refugiades i Prestacions socials per a persones immigrants en situació de vulnerabilitat social

Aquest projecte consisteix en la programació de sortides lúdiques per a població immigrant i refugiada, amb la intenció d’afavorir l’aprenentatge i les converses en català, en un ambient distès, i la potenciació d’una nova xarxa social, que satisfaci les necessitats interpersonals i millori la qualitat de vida del nostre col·lectiu.

Temàtica 
Destinataris/es 

Agència de col·locació – Servei d’intermediació laboral, Itineraris d’acompanyament a la inserció laboral per a persones immigrants i refugiades, Projectes d’autoocupació per a persones refugiades, Cursos de Formació per millorar l’ocupabilitat de les persones immigrants i refugiades.

Cursos d’introducció al català a través d’un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística.
La possibilitat de tenir una parella lingüística amb qui es pugui utilitzar el català en un ambient distès en el marc del programa Voluntariat per la Llengua.

Orientació social, legal i laboral. Es realitza mediació entre les necessitat i els recursos. Acompanyament i informació. Traducció de documentació. Assessorament legal, tenen un advocat voluntari. Promoció de l'associacionisme i la solidaritat.

Repartició d'aliments per a persones que no tenen recursos econòmics, persones malaltes, a l'atur, families nombroses. Es fa a través de Creu Roja.

Pàgines