Logo Apadrina
Inici » Apadrinament INS Miquel Tarradell i MACBA

Apadrinament INS Miquel Tarradell i MACBA

A partir dels coneixements adquirits a l'aula sobre la caixa Expressart, Museu portàtil i una visita al museu amb l’activitat 'Sortir del quadre', l’alumnat lliura una fitxa de treball i realitza un treball plàstic (un projecte per classe) triat entre quatre propostes i inspirat en l’art contemporani.

Centre educatiu 
INS Miquel Tarradell
Equipament cultural 
Cicle 
Educació postobligatòria (cicles formatius de grau superior)
Nivell 
Grup classe
Curs escolar 
2n TEI
Assignatura 
MP05 Expressió i Comunicació
Num. alumnes 
50