Inserció Laboral i Emprenedonia

Inici » Ambit Tematic » Inserció Laboral i Emprenedonia
Temàtica 
Destinataris/es 

Accions formatives de caire laboral per a la millora de les competències transversals i de les competències d'accés a l'ocupació. Alfabetització digital.

Temàtica 
Destinataris/es 

Mediació laboral entre usuaris i empreses per a la seva inserció directa

Servei d'informació, orientació, assessorament, mediació i formació sobre els recursos de l'entorn: laborals, formatius, educatius, sanitaris, administratius i socials.

Pretén millorar la cohesió social entre els alumnes de diferents etapes del centre, motivar a l'alumnat a continuar els seus estudis i prevenir l'abandonament a partir del testimoni i experiència d'ex alumnes; apropar a l'alumnat de cicles formatius a la realitat del món laboral a partir del testimoni i experiència de professionals sociosanitari i educatiu; millorar la relació entre el centre i les empreses col.laboradores en la formació de centres de treball

Impartició dels continguts per superar les proves d'accés a les formacins de grau mitg. Al 2013 aquest programa queda inclòs en el PQPI's.

Projecte d'intervenció comunitària al voltant de la jardineria vertical i la flor com element de cohesió social.

Formació de certificat de professionalitat de nivell 2 en fusteria per a persones aturades. Fabricació semiindustrial de fusteria i mobles.

Formació de certificat de professionalitat de nivell 2 en electricitat per a persones aturades. Muntatges i manteniment d'instal·lacions electriques i automatisme.

Pàgines