Formació

Inici » Ambit Tematic » Formació

Realització de tallers artístics (polseres, maquillatge, collage,etc.) en les diferents festes de barri.

El ballet TINKUNA del Centre Bolivià Català presenta en cada actuació una síntesi del folklore bolivià. El repertori inclou 32 balls.

Avaluació, detecció i diagnòstic. Atenció sanitària/pisquiàtrica/social i tractament. Tambè,es realitzen orientacions, assessorament, coordinacions en xarxa amb els diferents àmbits: Sanitari, SS.SS., Educació, Protecció de menors, Judicial, Lleure/Oci, Cultural.

gestió de punts d'informació, PIDCES, centres de recursos associatius, espais joves, etc.

Activitats formatives als camp de l'educació, participació i joventut

Campanya de treballar a l'estiu i a l'hivern destinadat a oferir als/les joves un recull d'ofertes i recursos per treballar de temporada.

Mòduls Formatius en Gestió de l'Economia Bàsica adreçats a joves, persones immigrades, persones emprenedores o altres col·lectius interessats. Aquestes formacions estan orientades a dotar de coneixement i recursos a col·lectius vulnerables per la millora de la gestió de la seva economia, el coneixement dels seus drets laborals i la millora de les seves capacitats emprenedores.

Pàgines