Formació

Inici » Ambit Tematic » Formació

• Patrimonia’m: Cada centre adopta un vestigi de la Barcelona romana. Desenvolupa una activitat d’aprenentatge a l’entorn del vestigi. Participa a la setmana d’intercanvi “Barcino Viva”.
• Joc de Rol: Trobada lúdica mitjançant un joc de rol, elaborat per persones minusvàlides a l’escola.

Formacions a mida per associacions que treballen amb joves amb activitats i jocs que treballen la pau, la justicia social i la igualtat d'oportunitats.

El curs de conflictologia fomenta la promoció de la cultura de pau i la prevenció de la violència en diferents contextos internacionals, la promoció també dels drets humans i les llibertats individuals, així com l’impuls a la governabilitat i al teixit social com a fonaments d’un desenvolupament social i econòmic, equitatiu i sostenible que incideixi en la redistribució de la riquesa i la justícia social.

Grups formatius i de suport per a dones, i tallers d'eines personals, d'autoestima, de relacions afectives i sexualitat, etc.

Assessorament a entitats en desenvolupament de projectes europeus; i a persones i entitats sobre eines social media, interculturalitat i diversitat.

Desenvolupament de projectes per a la millora de l'ocupabilitat dels usuaris, juntament amb entitats de la xarxa europea REIN. Intercanvi de treballadors i acollida de grups de persones en atur com a mínim 2 mesos; i aprenentatge de la llengua, pràctiques i desenvolupament de competències.

Àmbit d'estrangeria i immigració. Eines Social media. Eines per a l'orientació laboral. Interculturalitat/diversitat. Programes europeus. Gestió de les emocions.

Temàtica 
Destinataris/es 

Accions formatives de caire laboral per a la millora de les competències transversals i de les competències d'accés a l'ocupació. Alfabetització digital.

Pàgines