Social

Inici » Ambit Tematic General Salut Comunitaria » Social

Organització d'activitats de sensibilització de temàtiques relacionades amb la cultura de la pau, com exposicions, xerrades, passe de documentals o el Social Forum (fòrum en anglès de temàtica social)

Conjunt d'activitats destinades a treballar la lluita antiracista i la promoció de la cohesió social i la convivència. Es treballa conjuntament amb les entitats del territori.

Material de recull i d'anàlisis dels fets relacionats amb el racisme i la cohesió social.

Servei gratuït de SOS Racisme que es va crear l’any 1992 per atendre a aquelles persones, grups i col•lectius que hagin estat víctimes o testimonis, de fets i/o comportaments racistes o xenòfobs, així com denunciar l’aplicació desigual dels seus drets.

Organització i/o realització de xerrades sobre la situació de les dones, violència de gènere, vida quotidiana i la mirada de les dones, entre d'altres.

Grups formatius i de suport per a dones, i tallers d'eines personals, d'autoestima, de relacions afectives i sexualitat, etc.

Informació i orientació sobre recursos laborals, formatius, personals; sobre aspectes relacionats amb la legislació, la discriminació laboral o salarial i la violència de gènere. També trobaràs informació sobre associacionisme femení, espais de trobada i participació. Acompanyament, si s'escau, a través de la xarxa de col·laboració amb entitats de dones

Assessorament individual sobre qualsevol tema jurídic

Assessorament a entitats en desenvolupament de projectes europeus; i a persones i entitats sobre eines social media, interculturalitat i diversitat.

Pàgines